Vuokraus ja toimitusehdot

Yleiset vuokraus sekä toimitusehdot


1. Vuokra-aika
Yhden vuorokauden mittaisissa vuokrissa vuokra-aika sovitaan aina tapauskohtaisesti. Olemme hyvin joustavia tämän suhteen. Vuokra-aika on aina vähintään 20h ja jos tuotetta käytetään vain yhdessä tapahtumassa sen voi yleensä noutaa jo edeltävänä päivänä ja palauttaa vasta tapahtuman jälkeisenä. Viikonloppuvuokrissa vuokra-aika alkaa perjantaina klo 16:00 ja päättyy maanantaina klo 12:00, ellei muuta ole sovittu. Arkivuokrauksissa vuokra-aika alkaa vuokraus päivänä klo 16 ja loppuu lopetuspäivänä klo 12:00.

2. Käyttö:
 Vuokravälineiden käyttö tapahtuu aina vuokraajan omalla vastuulla. Vuokralleottaja on velvollinen käsittelemään vuokraamiaan välineitä ohjeiden mukaisesti sekä huolellisesti ja siten, että ne eivät vahingoitu tai katoa. Välineet tarkistetaan yhdessä vuokraajan kanssa ennen ja jälkeen vuokrauksen. Jälleenvuokraaminen kolmannelle osapuolelle on kielletty ilman erillistä hyväksyntää

3. Ilmoitusvelvollisuus: 
Vuokralleottaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan vuokranantajalle välineiden katoamisesta, välineille aiheutuneista vahingoista tai välineissä ilmenevistä vioista.

4. Korvausvelvollisuus: 
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokravälineiden katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuneen vahingon niiden käyvän arvon mukaisesti.

5. Palauttaminen: 
Jos vuokrauskohdetta ei palauteta vuokran loppuun mennessä, myöhästymisestä veloitetaan vuokraajalle ja seuraaville asiakkaille aiheutuneet kohtuulliset kulut, kuitenkin vähintään 50eur. Vuokravälineet on palautettava siinä kunnossa kuin ne oli vuokrattaessa. Likaisten välineiden puhdistuksesta veloitetaan 50e/h, aina vähintään 50e.

6. Varauksen peruuntuminen: 
Varauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä palvelunumeroomme 0456161286
– Jos varaus peruutetaan yli 30 vrk ennen vuokrausajankohtaa maksettu vuokra palautetaan kokonaisuudessaan
– 29-3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 50eur
– Alle 3 vrk ennen varausta, peruutusmaksu 100eur

7. Asiakkaan omavastuu: 
Asiakas on vastuussa paljulle sekä perävaunulle aiheuttamistaan
normaalista kulumisesta poikkeavista vaurioista paljuyhdistelmän korvausarvoon 5500eur saakka. Jos kylpytynnyriä ei palauteta muun kuin teknisen vian tai tähän rinnastettavan esteen vuoksi, asiakas sitoutuu maksamaan kylpytynnyrin korvausarvon 5500eur täysimääräisenä. Vauriotapauksessa kylpytynnyrin toimintakuntoon saattamiseksi tehtävä työ veloitetaan asiakkaalta 70eur/h, omavastuuseen saakka. Paljukärryissä on liikenne- ja kaskovakuutus. Liikenneonnettomuuden sattuessa ja vakuutusyhtiön korvatessa vauriot, omavastuu on 500 €. Vuokran aikana hävinneet tai vaurioituneet kylpytynnyrin varusteet veloitetaan vuokraajalta erillisen korvaushinnaston mukaan.

Vaurioiden välttämiseksi huomiota tulee erityisesti kiinnittää seuraaviin asioihin:
– Perävaunua ei saa missään olosuhteissa kuljettaa/vetää siten, että tynnyrissä on vettä.
– Perävaunu tulee sijoittaa tasaiselle maalle ennen paljun täyttämistä vedellä. Tukijalat asennettaan vasta kun vettä on täytetty penkkien tasalle. Huomioi riittävä tukijalkojen kiristys ja mahdollisesti tarvittavat tuet jalkojen alle, mikäli maaperä sitä vaatii.
– Puukamiinaa ei saa missään tapauksessa sytyttää/lämmittää, jos vettä ei ole ylemmän putken yläpuolella. Seurauksena tästä on alumiinisen kamiinan sulaminen. Alumiinikamiinan korvausarvo on 750eur. Dieselkamina 2500eur
– Mahdollinen kipinävaara on otettava huomioon puukamiinaa käytettäessä (suositeltava turvaetäisyys rakennukseen 8m)

8. Vahinkojen ilmoitusvelvollisuus: 
Ennen vuokran alkua vuokrattava palju tulee tarkastaa vuokralleantajan ja asiakkaan toimesta, jolloin mahdolliset viat tai puutteet kirjataan sopimukseen. Vuokran jälkeen havaitut viat tai puutteet katsotaan asiakkaan aiheuttamiksi, mikäli niitä ei ole kirjattu luovutushetkellä sopimukseen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan paljun ennen sen palauttamista ja ilmoittamaan vuokran aikana aiheutuneet vauriot tai puutteet vuokraajalle. Mikäli asiakas laiminlyö ilmotusvelvollisuuden, asiakas sitoutuu maksamaan 200eur sakon vuokraajalle.

9. Paljun puhdistaminen: 
Kylpytynnyri on aina oltava puhdistettu palautettaessa, mikäli muuta ei olla erikseen sovittu. Puhdistukseen kuuluu käyttöohjeen mukaisesti tynnyrin sisäpintojen pyyhkiminen ja huuhtominen sekä kuivaaminen lastalla tai pyyhkeellä, puukamiinan tyhjentäminen sekä tynnyrin ulkoinen siistiminen. Mikäli asiakas rikkoo tätä sopimusehtoa, hän on velvollinen korvaamaan kylpytynnyrin siivouksesta 50eur/h, aina kuitenkin vähintään 50eur